Grupa PBI

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Polityki horyzontalne
Polityki horyzontalne
Priorytetem jest prowadzenie działalności zgodnie z kryteriami środowiskowymi i zasadami równości szans w zakresie zatrudnienia, a także budzenie świadomości lokalnej o ważnych kwestiach społecznych w tym zakresie.
Informacje na temat wolnych stanowisk pracy w spółce PBI Architekci są na bieżąco zamieszczane na stronie głównej Grupy PBI.
Dbałość o nawyki proekologiczne na co dzień, w środowisku pracy jest podstawą do podejmowania długofalowych i odpowiedzialnych rozwiązań. Segregacja odpadów, używanie toreb ekologicznych, czy promowanie oszczędności papieru w warunkach administracji biurowej, stosowanie żarówek energooszczędnych i wysokiej klasy sprzętu biurowego w znacznym stopniu obniżającego zużycie energii, to tylko nieliczne przykłady realizowania wyznaczonych celów.
W  otoczeniu  Biura  Obsługi Klienta  i parkingu  zadbano  o zagospodarowanie terenu tak, by  znalazło  się  na  nim  jak  najwięcej  miejsca  na  pas  zieleni.  Zasadzenie  różnych  gatunków drzew  i kwiatów  na  działce,  wykorzystanie  konstrukcji  budynku  jako filaru  dla  oplatającego  go  bluszczu ,  tworzy  niezwykle  komfortowe warunki  pracy  w zgodzie  z troską  o  naturę.  Takie rozwiązanie  jest  jednocześnie  wizualnym  wyrazem  realizowanych  celów  oraz  informacją  dla interesariuszy  o kierunku  prowadzonej  polityki.  Stanowi  także  promocję  proekologicznych  wzorców  wobec  lokalnej  społeczności,  a tym samym  idealnie  wpisuje  się  w  krajobraz  okolicy.

Prezentacja Grupy PBI
Pobierz